اپلیکیشنهای جدید رادیو شمرون

درخواست ترانه

جوکستان

فرهنگ لغات و اصطلاحات

ایمیلهای ما
جوک تصادفی از جوکستان سایت فرستاده شده توسط: mohammad.rezaie.kr
ﺳﮑﺲ ﭼﺖ من با دوز دخدرم: . . . ﭼﯽ ﺗـﻨـﺘﻪ؟ یقه ﺍﺳﮑﯽ . . . . . . . . . . . ﺁﺥ ﺍﻭﻣﺪ